КОНТАКТИ

Serbiska Kulturföreningen Södertälje

Svedjevägen 23

151 54 Södartälje

 

tel/fax 08 550 175 27

 
 
 

Поштовани чланови Српског културног удружења у Содертељу,

 

Желимо да вас информишемо овим путем да је на скупштини која је одржана у Содертељу дана 14.02.2016. године изабран нови председник и секретар удружења великом веђином гласова. Исто тако је и допуњена управа новим члановима. Право на гласање су имали чланови удружења који су физички били присутни на скупштинској седници.

Још једном велико хвала свима на подршци и надамо се још успешнијем раду у овој години.

 

Управа

 

 

 

председник: Јово Мандрапа

благајник: Виолета Лабан

секретар; Веселин Рамовић

чланови управе: Драган Лабан

Анђелко Бабић

Вера Куљанин

Драгиша Ђорђевић

Перо Буњевац

Никола Војновић

Милорад Давидовић

Милица Јаковљевић

Саша Јањић

Ружица Шутиловић

Слободан Спасић

Марко Јанкићевић